Cliëntenraad

De cliëntenraad is er om voor de gemeenschappelijke belangen van de cliënten op te komen.
De cliëntenraad behartigt de belangen van de deelnemers, die gebruik maken van het zorgaanbod van W&L Zorghoeve. Via deze weg bieden we ouders en verzorgers de kans om mee te kunnen praten over de zorg die wordt aangeboden door de zorgboerderij.

De cliëntenraad heeft ‘het recht van advies en instemming’. Dit betekent dat de cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies kan geven aan de zorgboerderij over onderwerpen die voor de cliënten van belang zijn. Advies kan worden gegeven over algemene zaken, bijvoorbeeld over wijzigingen in het beleid, de kwaliteit van de geboden zorg en de veiligheid van de deelnemers.

De cliëntenraad van W&L Zorghoeve wil een vraagbaak zijn voor ouders en heeft regelmatig overleg. We zijn nog op zoek naar ouders, van beide locaties die ons komen versterken in de cliëntenraad.
Heb je vragen, opmerkingen, of wil je met ons mee doen mail dan [email protected]

Chat openen
Welkom bij W & L Stables.
Voor vragen kunt u ons ook een Whatsappbericht sturen.